torsdag 2 februari 2017

Marine forurensninger; Produsert vann
Produsert vann er dels formasjons vann fra brønnen samt injisert vann.
Det injiserte vannet tilsettes mange typer kjemikalier som er gul- og grønn klassete, hvilket innebærer att de i seg selv ikke er miljøfarlige. Produsert vann er likevel komplekst og kan inneholde flere tusen forskjellige enkelt forbindelser, naturlige og tilsatte, der merparten er vannløselig organiske syrer, aromatiske hydrokarboner, der PAH's ( Polycykliske Aromatiske Hydrokarboner) er de dominerende. PAH's er toksiske og cancer fremkallende og konsentrasjonen i produsert vann varierer i regel fra 0,040- 30 mg/ liter. Produsert vann inneholder også alkyl fenoler samt radioaktive emner; betydelige mengder av bly radium- isotoper er påviste- samt tungmetaller, som kommer fra formasjonen, der de vanligst forekommende er; jern, barium, sink, mangan, og kvikksølv. Alkylfenoler har hormonforstyrrende effekt på torsk og virker hemmende på gyte prosessen. Tungmetaller som for eksempel kvikksølv akkumuleres, dvs konsentrasjonen i en organism er høyere enn i det omgivende vannet- og biomagnifiseres hvilket innebærer at konsentrasjonen øker oppover i næringskjeden. Vannlevande organismer kan omdanne kvikksølv til metyl kvikksølv som er meget skadelig; påvirker blant annet reproduksjonen og er mutagen (påvirker DNA). Havforskningsinstituttet har æven påvist negativa helseeffekter på hyse i åpent hav, der det er høy fortynning av utslippene.

Det produserte vannet, som også inneholder olje, sirkuleres til plattformen, renses,  reinjiseres eller slippes ut. Da flertallet forbindelser er vann løselige finnes det per idag ingen rensings teknikk for disse. Grenseverdien for å slippe ut produsert vann er 30 mg olje/ liter, i 2016 ble nærmere 180 millioner kubikk meter sluppet ut på norsk sokkel, med total olje mengde på sirka 3600 kubikk meter.
Mer forsking kreves da det fremdeles råder stor usikkerhet om produsert vann og dess potensielle effekter på økosystemene.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar